Utbildning, kursverksamhet - Underleverantörer - Industrin